Nyhetsbrev 170920

Ärade medlemmar, blivande medlemmar och annat oknytt!

Dansfest & medlemsmöte
Den 3:e oktober är det dags för höstens andra medlemsmöte. Vi ses på Umeå Folkets Hus kl. 18-19.30!
Efter mötet är det dags för alla intresserade att skaka loss på dansfest! Fritt inträde för medlemmar och 40:- för icke medlemmar. Kom ihåg att föranmäla dig senast den 27/9 om du vill ha fika (skriv smörgås eller kaka), vilket du kan göra här på vår hemsida under fliken ‘dansfester’.  

Extra danskurs
Extrainsatt danskurs Bugg 1 börjar 19/10. Du kanske ska passa på att repetera kursen eller prova att byta roll mellan förare och följare? Kursrepetition ger 20% rabatt på kursavgiften. Du kan läsa mer om kursen och hur du anmäler dig här på vår hemsida under fliken ‘danskurser’. Visst vet du att föreningsmedlemmar har 10% rabatt på kurser?

Pressrelease
Styrelsen skickade ut en pressrelease till lokal-radio, tv och tidning för att uppmärksamma föreningens grundande och resultatet blev en artikel i Folkbladet den 7/9 http://www.folkbladet.nu/plus/1914521/gemenskap-rorelse-och-gladje och ett inslag på radio P4 där Ellinor tog sig en svängom med reportern Anders Wikström http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6772943
Hela intervjun och danslektionen finns ca. 1.04.10 in i förmiddagsavsnittet på http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=284 välj ‘alla avsnitt’ och 7:e september.

Dansevenemang i närtid

Föreningens arrangemang
27/9 Hjälpdansar- och utvecklingsgruppen har möte
– vill du vara med? Vi ses på Fiskegränd 7 på Teg kl. 20.00 – 21.30

29/9 Samåkning till Rotanmaran i Skellefteå
För mer information mejla till: usdf.social@gmail.com

11/10 Bowlingkväll / After work
För mer information mejla till: usdf.social@gmail.com

Övriga arrangemang
22/9 Date på Ersboda Folkets Hus, kl. 21-01 
30/9 Donnez på Ersboda Folkets Hus, kl. 20-24
13/10 Perikles på Ersboda Folkets Hus, kl. 21-01 
21/10 Eloge på Ersboda Folkets Hus, kl. 20-24

Vi ses på medlemsmötet och dansfesten den 3/10!
Umeå socialdansförening, genom PR-gruppen

Annonser

Nyhetsbrev 170821

Ärade medlemmar, blivande medlemmar och annat oknytt!

Dansfest
Den 7:e september går startskottet för höstens dansaktiviteter i vår regi med en första dansfest! Fritt inträde för medlemmar och 50:- för icke medlemmar. Kom bara ihåg att föranmäla dig senast den 3:e om du vill ha fika, vilket du även kan göra här på vår hemsida under fliken ‘dansfester’.

Danskurser
Höstens danskurser börjar torsdag den 14:e september och sista dagen för att anmäla sig är måndag 4:e september. Du kan läsa mer om kurserna här på vår hemsida under fliken ‘danskurser’ och du kan anmäla dig på 
https://tinyurl.com/ybv34frk
Visst vet du att föreningsmedlemmar har 10% rabatt på kurserna?

Medlemskap
Föreningens ekonomi är numera på banan och du som vill bli medlem kan göra det här på hemsidan under fliken ‘bli medlem’. Medlemsavgiften för 2017 på 150:- betalar du in via swish (
123 313 10 34) eller bankgiro (846-4216). Skriv ditt namn och ‘medlemsavgift’ som referens.

Tips – om du hittat detta mejl i skräpposten kan du spara föreningens mejladress i adressboken så hittar mejlen rätt direkt framöver.

Medlemsmötet 15/8

Ett fullständigt protokoll från mötet kommer upp på hemsidan så småningom, men här kommer några utvalda godbitar:

Logotyp – flera förslag till föreningslogotyp visades upp och Bror fick i uppgift att vidareutveckla ett av dem. Förhoppningsvis kommer nästa utskick att prydas av den nya loggan!

Arbetsgrupper – de olika arbetsgrupperna presenterade sig lite kort och är redan på gång men är du intresserad är du varmt välkommen att ingå i någon av dem. Musik och dansfest skapar låtlistor och ordnar dansfester. Hjälpdansare är med på kurser, uppvisningar, provar på och kanske så småningom blir kursledare. Sociala aktiviteter arrangerar diverse sociala evenemang som till exempel att äta ihop, fika, samåka på dans, resor till olika dansarrangemang. PR-gruppen ordnar nyhetsbrev, information, marknadsföring, hemsida.

PR-gruppen information om föreningens hemsida (där du befinner dig just nu!), där information finns om bland annat dansfester, kurser, medlemsskap, utskick och mötesprotokoll. Så småningom kommer även en facebookgrupp att startas och till höstens första dansfest planerar vi en pressrelease.

Kommande medlemsmöten blir den 3:e oktober och 21:a november kl. 18-19.30 på Umeå Folkets Hus, i samband med dansfester.

Vi ses på dansfesten den 7/9!
Umeå socialdansförening, genom PR-gruppen

Protokoll styrelsemöte 170627

Närvarande: Joakim Mäki (sekreterare), Ellinor Carlander (ordförande), Mikaela Wärnsberg (kassör), Bror Österholm.

1. Öppnande av mötet
Ellinor öppnar mötet kl. 17:06.

2. Val av mötesordförande samt sekreterare.
Styrelsen beslutar att välja sittande till ordförande respective sekreterare.

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Närvarande med röst- och yttranderätt: Mikaela, Joakim, Ellinor, Bror.

4. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställs med två övriga frågor tillagda:
– Anställd?
– Medlemsmöten 2017?

5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Mikaela godkänns som protokolljusterare tillika rösträknare.

6. Extra dansfester
– Styrelsen beslutar föreslå till nästa medlemsmöte att för Dansfesterna 3/10 & 21/11 ta 50:- i entréavgift för icke-medlemmar, entré 20:- för medlemmar och fri entre för medlemmar som deltar på medlemsmötet innan, samt att deltagarna på dansfesten betalar kontant eller swish.
– Joakim donerar även en spargris till dansfestgruppen.

7. Arbetsgrupper
– Styrelsen väljer in Tomas Rutfors och Joakim Mäki i Dansfestgruppen, Bror Österholm till Sociala aktiviteter och Ellinor till Hjälpdansargruppen. Sammankallande blir Mikaela för PR, Bror för Sociala aktiviteter, Tomas Rutfors för Dansfestgrupp, och Ellinor för Hjälpdansare.
– Styrelsen föreslår till medlemsmötet att arbetsgrupperna bör vara 3-5 personer.
PR-gruppen informerar om att de har sitt första möte 10 juli.
Styrelsen föreslår till medlemsmötet att alla arbetsgrupperna bör ha ett första möte innan 14 september.

8. Utskick
– Ellinor informerar att hon genom Livskraft Nord gjort ett första utskick kring föreningens uppstart där hon också meddelat att alla dem som som vill avanmäla sig från mejlinglistan hör av sig till Ellinor.
– PR-gruppen genom Mikaela kommer att sammanställa en mejlinglista med kvarvarande adresser från Ellinors mejlinglista, de som inte vill vara med i föreningens mejlinglista informerar föreningens epostadress.
– Styrelsen uppmanar PR-gruppen att fatta övriga beslut kring utskick.
– Styrelsen och PR-gruppen anlitar Bror att ta fram förslag till föreningslogga till nästamedlemsmöte.

9. Hemsida, facebook, annonser
– Mikaela föredrog och visade upp föreningens nya hemsida på
https://umeasocialdansforening.wordpress.com/
– Ellinor informerar att vi numera även finns på SV Västerbottens hemsida som en samverkande förening.
– Styrelsen beslutar att avvakta med att starta en facebook-grupp tills vi har fattat beslut om föreningens logga på kommande medlemsmöte.
– Ellinor informerar att hon har annonserat på alltomvasterbotten.se och Umeå Tidning fram till oktober, inklusive dansfesten 7 september.
– Styrelsen uppmanar PR-gruppen att även annonsera på Visit Umeå.
– PR-gruppen uppmanas även att hålla kontakten med Ellinor när det gäller all marknadsföring.

10. Budget – kostnader
– Styrelsen diskuterar budget och konstaterar att det finns planerade kostnader för föreningen: STIM, Spotify, datorer, musik, affischer, kursprogram, T-shirts, visitkort, bankgiro/bankpaket, kassaskrin, headset, annonser (ex. Facebook), lokalkostnader.
– Styrelsen rekommenderar medlemsmötet att fatta beslut om att Vuxenskolan betalar bankpaketet.
– Styrelsen föreslår medlemsmötet att 250:- per kurstillfälle kan SV betala på kommande fakturor, vilket blir cirka 15-20 tillfällen under hösten 2017.
– Styrelsen beslutar att fatta löpande budgetbeslut när dessa uppstår.
– Styrelsen fattar beslut om att ge Mikaela förtroende om att införskaffa kassaskrin.

11. Budget – Inkomster
– Styrelsen konstaterar att det finns planerade inkomster för föreningen: Medlemsavgifter, inträde dansfester, fakturor som betalas av SV.
– Styrelsen rekommenderar arbetsgrupperna att ta ställning till om de vill starta studiecirklar i respektive grupp.
– Ellinor skänker återbetalningen från Dansens Hus i Umeå till Umeå socialdansförening.

12. Media, pressreleaser
Styrelsen beslutar att återkomma i frågan kring media och pressreleaser när föreningen har fått sitt organisationsnummer och det ska ske runt medlemsmötet 15 augusti.

13. Övriga frågor
– a) Anställd?
Styrelsen beslutar att ta upp frågan för diskussion på nästa medlemsmöte.
– b) Medlemsmöten 2017
Nästa medlemsmöte: Tisdag 15 augusti alt. 17 augusti. 18.30. Joakim kollar lediga lokaler och lån av kaffebryggare. Styrelsen beslutar att ge i uppdrag till socialagruppen att de fixar kaffe, te, fika till nästa medlemsmöte. För fika föranmälan 3 dagar innan, senast 12/8.

14. Nytt mötesdatum
– Medlemsmöte: 15/8, 3/10, 21/11 18.00 – 19.30. Joakim kollar och bokar lokal för medlemsmötet 15/8.
– Styrelsemöte: Preliminärt vid behov – 27/7 kl. 18.00, antingen hos Joakim eller Mikaela på Geografigränd. Styrelsen uppmanar sina ledamöter att inkomma med punkter till mötet, bland annat fler kostnader som kan uppkomma för föreningen.

15. Mötets avslutande
Ellinor avslutar mötet kl. 19:21.

Protokoll styrelsemöte 170613

Närvarande: Ellinor Carlander, Joakim Mäki, Mikaela Wärnsberg, Eva Risberg.

1. Öppnande av mötet.
Ellinor öppnade mötet kl. 21:32.

2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
Till mötesordförande valdes Ellinor Carlander och till mötessekreterare Joakim Mäki

3. Fastställande av dagordningen.
Mötet beslutar att fastställa dagordningen.

4. Val av 1 protokolljusterare tillika rösträknare.
Mötet beslutar att till protokolljusterare tillika rösträknare välja Eva Risberg.

5. Val av styrelsens ordförande och kassör tillika firmatecknare, samt sekreterare.
Mötet beslutar att:
Till Umeå socialdansföreningens ordförande tillika firmatecknare välja Ellinor Carlander.
Till Umeå socialdansföreningens kassör tillika firmatecknare välja Mikaela Wärnsberg.
Till Umeå socialdansföreningens sekreterare välja Joakim Mäki.

6. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

7. Nästa möte
27 juni kl. 17.00 hos Joakim Mäki på Geografigränd 6b.

8. Mötet avslutas.
Ellinor avslutar mötet.

Protokoll årsmöte 170613

Närvarande: Joakim Mäki, Ellinor Carlander, Mikaela Wärnsberg, Ola Granström, Bror Österholm, Eva Backlund, Ieva Eriksson, Christine Lövtrup, Maj-Lis Jakobsson, Ove Schedin, Leif Luthman, Johnny Backlund, Berith Berglund, Eva Risberg

1. Öppnande av mötet.
Ellinor öppnar mötet kl. 19:12.

2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
Mötet beslutar att välja till mötesordförande Ellinor Carlander och mötessekreterare Joakim Mäki.

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Mötet beslutar att fastställande röstlängden med 14 närvarande.

4. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
Kallelse har gått ut den 31/5-17
Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst.

5. Fastställande av dagordningen.
Mötet beslutar att dagordningen fastställs med gjorda ändringarna att punkt 7, 8, 9 bordläggs.

6. Val av protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknade.
Mötet beslutar att välja Majlis Jakobsson & Ove Schedin till protokolljusterare samt rösträknade.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
Bordlagd

8. Revisors berättelse
Bordlagd

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Bordlagd

10. Fastställande av medlemsavgifter
Mötet beslutar att fastställa medlemsavgiften för återstoden av 2017 till 150:- och att rekommendera nästa års styrelse att sätta medlemsavgiften för 2018 till 200:-.

11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för kommande verksamhetsår.
– Eva Risberg anlände och får rösträtt.
– Mötet beslutar att starta upp arbetsgrupper med respektive medlemmar.
– PR-gruppen: Mikaela, Majlis, Ove – Dessa ska ordna hemsida, Facebook, epostlista/nyhetsbrev. Sambandscentral, alla andra grupper rapporterar in till dem som sprider vidare i marknadsföringskanalerna.
– Musik/Dansfest-gruppen: Boka andra lokaler, som exempelvis Musköten för fester.
– Sociala aktiviteter, samåkning/dansresor: Eva Risberg, Christine Lövtrup – 1 per termin anordna dansresa till annan stad, exempelvis en mara.
– Hjälpdansare/kurser/uppvisning: Ieva, Leif, Ola – Gruppen är behjälplig att ringa runt och sms som stöd till Ellinor för hjälpdansare. Gruppen arbetar med att ta fram en lista över hjälpdansare och hjälpledare.
– Årsmötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att fatta beslut om en budget och sen informera till efterkommande medlemsmöte.

12. Val av
– Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande. Årsmötet beslutar att välja Ellinor Carlander till ordförande.
– Två till fyra ordinarie ledamöter till styrelsen. Årsmötet beslutar att alla som blir valda under detta möte sitter fram till ordinarie årsmöte för 2018.
– Årsmötet beslutar att styrelsen utser kassör och sekreterare inom sig.
– Årsmötet beslutar att gå på liggande förslag. Till ordinarie styrelseledamöter väljs Bror Österholm och Tomas Rutfors.
– En till två suppleanter till styrelsen. Årsmötet beslutar att till suppleanter välja Eva Risberg & Johnny Backlund.
– En revisor och en revisorssuppleant, alternativ en revisionsfirma. Årsmötet beslutar att till revisor välja Christine Lövtrup, samt att vakantsätta platsen som revisorssuppleant.- – – En till två person till valberedning. Årsmötet beslutar att till valberedning välja Leif Luthman och Ola Granström

13. Fastställa förenings stadgar.
– Årsmötet beslutar att döpa föreningen till Umeå socialdansförening med röstsiffrorna 6 för Umeå socialdansförening och 4 för Dansant i Umeå.
– Årsmötet beslutar att fastställa stadgarna med gjorda ändringar, inklusive föreningens namn.

14. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen senast en vecka före mötet.
Inga förslag har inkommit.

15. Övriga frågor.
– Årsmötet beslutar att styrelsen kallar till medlemsmöten.
– Årsmötet beslutar att arbetsgruppen för PR tillsammans med styrelsen arbetar fram en logga.

16. Mötets avslutande.
Ellinor avslutar mötet kl. 21:19.

Umeå socialdansförening är född!

Äntligen – nu har det hänt!
Med en fanfar förklarar vi härmed föreningen och hemsidan invigd!

Umeå socialdansförening skall vara ett forum för att utveckla dans genom kursverksamhet, dansträning och socialt dansande. Vi vill främja gemenskap både med och utan dans, få fler människor att dansa pardans, framför allt bugg och foxtrot, samt komma ut på utedanser. Vi vill se till att danskurser och dansfester fortsätter ordnas genom åren samt att dansbanorna hålls levande i Umeå-trakten. En stor del av vår verksamhet drivs i arbetsgrupper baserat på vad våra medlemmar vill och är intresserade av.

Vi bjuder in alla intresserade, blivande och potentiella medlemmar till medlemsmöte!

Tisdag den 15:e augusti träffas vi för att låta startskottet gå och tillsammans styra upp att föreningen blir precis det våra medlemmar vill att den ska bli. Vi kommer bland annat att prata om dansfester, arbetsgrupper och föreningens logga. Har du några förslag och idéer till dagordning är det bara att du hör av dig.
Vi möts upp klockan 18:30 utanför universitetsbiblioteket i Lindellhallen på Campus, en möteslokal väntar i närheten. Fika i form av kaffe/te och något gott att tugga på står föreningen för. Anmäl dig senast den 12/8 till umeasocialdansforening@gmail.com så vi kan förbereda fikat.
Sprid budskapet och ta med dansintresserade bekanta så får vi en både trevlig och intressant kväll!

Väl mött i sommaren och ute på dansgolven!
Umeå socialdansförening,  genom PR-gruppen

Styrelsen

Vilka är det som sitter i styrelsen?

På årsmötet samt efterföljande styrelsemöte den 13:e juni 2017 valdes följande styrelsemedlemmar:

  • Ordförande: Ellinor Carlander
  • Sekreterare: Joakim Mäki
  • Kassör: Mikaela Wärnsberg
  • Ordinarie styrelsemedlemmar: Bror Österholm och Tomas Rutfors
  • Suppleanter: Eva Risberg och Johnny Backlund
  • Revisor: Christine Lövtrup
  • Valberedare: Leif Luthman och Ola Granström

Val av styrelse för 2018 kommer hållas i början av året. Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller har du några förslag? Hör av dig!