Protokoll medlemsmöte 180213

1. Öppnande av mötet.
Mikaela öppnar mötet 18.33.

2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
Beslut: Mikaela väljs till mötesordförande samt Joakim till mötessekreterare.

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Närvarande: Ove Schedin, Roland Hellander, Karin Lärkeryd, Erik Bäckström, Magnus Löfgren, Mikaela Wärnsberg, Joakim Mäki, Tomas Rutfors (punkt 9), Eva Risberg (punkt 9), Thomas Johansson (punkt 15).

4. Fastställande av dagordningen.
Beslut: Punkt 8 – Årsbokslut stryks. Övriga frågor – Fråga kring Foxfusion har inkommit.

5. Sammanfattning av senaste protokollen från medlemsmöten och styrelsemöten.
Joakim går igenom föregående protokoll.

6. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
Beslut: Karin Lärkeryd väljs till justerare tillika rösträknare.

7. Logotype.
Beslut: Medlemsmötet beslutar att korrigera från stort S till litet s i ”socialdansförening” med acklamation.

8. Årsbokslut.
Frågan struken.

9. Intäkter och kostnader läget nu.
Mikaela informerar. Just nu har vi 49 medlemmar och 15000:- i kassan.

10. Arbetsgrupper – information från möten:
Arbetsgrupperna informerar.

11. Dansfester: fika, musik, ekonomi.
Styrelsen informerar att fikat är borttaget från dansfesterna.

12. Utskick. Hemsida, Facebook, annonser.
Styrelsen informerar om att alla har möjlighet att lägga upp intressanta evenemang på Facebook.

13. Medlemslista.
Just nu är det 49 medlemmar, 5 nya medlemmar sen senast.

14. Kurser externa ledare.
Mikaela informerar om förfråga kring Foxfusion och frågar medlemsmötet om intresse för detta. Medlemsmötet ställer sig tveksam till Foxfusion då det redan finns så många kurser i detta just nu och uttrycker mer intresse för externa ledare i Bugg.
Beslut: Styrelsen får i uppdrag att kolla möjligheterna för externa kursledare för HT18-VT19.

15. Gammlia sommardanser och kurser.
Styrelsen informerar om möjligheten till att turas om att leda en kväll var. Erik Bäckström och Magnus Löfgren ska fundera på saken.

16. Dansfestivalen 2018.
Mikaela informera om Dansfestivalen som sker den 7-8/4.

17. Kamratcirkel: uppvisningsträning samt hjälpdansare/kursledare.
Mikaela informerar om möjligheten att delta i studiecirkeln för att lära sig vara hjälpdansare/kursledare.

18. Förberedelser årsmöte 20/3.
Mikaela informerar om årsmötet och lämnar en förfrågan till medlemmarna om intresse att hjälpa till med förberedelserna.

19. Styrelsearbete och arbetsgrupper 2018.
Mikaela informerar om vad styrelsearbete innebär och möjligheten att nominera sig själv eller andra till valberedningen inför årsmötet.
Beslut: Föreningen ska skicka ut ett utskick inför årsmötet om att nominera till styrelsen.

20. Övriga frågor.
Ove Schedin frågar: Är föreningen med i Umeå föreningsråd? Detta kostar 200:-/år.
Beslut: Styrelsen får i uppdrag att kolla upp detta.

21. Nya mötesdatum och mötesförberedelser.
Styrelsemöte – 19/2
Årsmöte – 20/3
Medlemsmöte – 23/5

22. Mötets avslutande.

Mikaela avslutar mötet kl. 19.30.

Annonser

Protokoll medlemsmöte 171121

1. Ellinor öppnar mötet kl. 18.15.

2. Medlemsmötet beslutar att välja till mötesordförande: Mikaela Wärnsberg och sekreterare: Ellinor Carlander.

3. Mötet beslutar att fastställa röstlängden med samtliga närvarande: först fem personer närvarande och från ca kl 18.30 ytterligare sex personer. Se separat närvarolista.

4. Mötet beslutar att fastställa dagordningen utan ändringar.

5. Mötet beslutar att till justerare och rösträknare välja: Eva Risberg.

6. Logotyp
Bror visar flera uppdaterade förslag av logotypen som jämförs med de äldre logotypförslagen. Mötet beslutar sig för att välja det stiliserade paret som numera håller varandra i handen. Hälften av varje dansfigur kommer vara svart och hälften röd. Den mörkare delen av figuren inklusive huvudet ska vara svart och den andra halvan av kroppen mörkröd/vinröd, en något mörkare röd än tidigare visade färgförslag. Texten ovanför figurerna med orden ’Umeå socialdansförening’ kommer vara mörkblå eller mörkgrå, som konturer eller ifylld färg. Texten ’USDF’ under figurerna kommer vara mörkblå eller mörkgrå, som konturer. Mötet ger Bror i uppdrag att ta fram dessa logotypförslag samt en variant i svart-vitt. Styrelsen får ta ställning till vilket förslag som passar bäst att använda som logotyp och sen informera medlemmarna om beslutet.

7. Vårens kursprogram presenteras med Joakim och Ellinor som huvudansvariga kursledare. Det blir en social träff i februari samt medlemsmöte + dansfest minst två gånger. Mötet beslutar att godkänna kursprogrammet.

8. Lokalbokningar kurser, dansfester, möten
Ellinor bokar lokaler i samråd med arbetsgrupperna i USDF.

9. Marknadsföring USDF-SV
Mötet ger i uppdrag till styrelsen att fatta beslut om hur vi vill marknadsföra föreningens aktiviteter med affischer och kursprogram mm. (Hittills har Ellinor haft ansvar för att ordna affischer och kursprogram för danskurserna. PR-gruppen och sociala gruppen har haft ansvar för annan spridning t ex muntligt, via utskick, hemsidan och Facebookinlägg.)

10. Antal medlemsmöten och när
Medlemmarna önskar att dagordning för medlemsmötena kommer ut på hemsidan och att det även står datum och tid. Medlemmarna önskar fem medlemsmöten per år inklusive årsmöte. Lämplig tid är kl. 18.30-20. Extra medlemsmöte bokas in vid behov. Medlemmarna lämnar över till styrelsen att fatta beslut om tider och datum.

11. PR-gruppen: utskick, hemsida, foton. Kort information från Mikaela.

12. Hjälpdansargruppen.

Ellinor informerar om föreslagna workshops med externa ledare och studiecirkel för hjälpdansare/kursledare.

13. Aktivitetsgruppen (sociala- och dansfestgruppen)
Bror informerar om aktiviteter. 15/12: Ersboda Folkets Hus afterwork är fulltecknat. Arbetsgruppen återkommer med förslag på socialt samkväm 5/1 på Hela huset gungar på Umeå Folkets Hus. Dansbandsresa med Cinderella är inbokad 24-26/1.

14. Dansfestivalen
Mötet beslutar att styrelsen och dansfestivalgruppen fortsätter att jobba och fattar de beslut som behövs, liknande som deltagandet har varit under tidigare år på dansfestivalen.

15. Bidrag/samarbete Studieförbundet Vuxenskolan
SV administrerar samtliga kurser och även studiecirkeln för hjälpdansare.

16. Externa kursledare
Ellinor presenterar två föreslagna externa kursledare och deras workshop i ’kontaktimprovisation’ respektive ’open floor’. Om föreningen ska arrangera kurser med externa kursledare bör det finnas ett visst intresse från våra egna medlemmar innan vi bjuder in andra föreningar (t.ex. via dansfestivalgruppen). Dessa föreslagna kurser kommer tas med i nyhetsbrev och på hemsidan för att undersöka intresse.

17. Vision/policy för föreningen.
Hjälpdansargruppen och Ellinor tar på sig ansvaret för att formulera en vision/policy och efterfrågar fler intresserade.

18. Facebookgrupp/sida
Tomas berättade att arbete pågår med en publik Facebooksida för USDF, som alla kan se, och en stängd Facebookgrupp, som man behöver bli godkänd för att delta i.

19. Intäkter och kostnader läget nu. Redovisning av Mikaela.

20. Övriga frågor. SV-USDF. Inkomster från danskurser går till Livskraft Nord via SV(Studieförbundet Vuxenskolan.) Mötestiden blev felaktig i ett utskick och det senaste utskicket med kallelsen till medlemsmötet nådde inte fram till alla medlemmar. Önskemål från medlemmarna att kallelse till medlemsmöte, tid och plats läggs ut på hemsidan.

21. Nya mötesdatum och mötesförberedelser
Styrelsen får besluta om medlemsmöte i februari eller vid behov. Årsmöte 20/3. Eventuellt möte i samband med dansfesten i slutet av maj.

22. Mötets avslutades kl. 19.55.

Nyhetsbrev 180127

Nytt år och nytt utseende
God fortsättning på det nya dansåret 2018. Måtte detta bli ett år rikt på dans och glädje! Det känns väldigt roligt att efter idogt arbete med detaljerna så är föreningens logga äntligen färdig! Hurra för detta! Med den kommer även en ny färgsättning, så numera går både hemsida och nyhetsbrev i blått. 

Medlemskap
Är du inte redan medlem i föreningen för i år blir du det snabbt och smidigt genom att betala in årets medlemsavgift på 200 kr och se till att vi har ditt namn och din mejladress. Detaljerna hittar du under fliken ‘bli medlem’.

Sista chansen på studiecirkel och kurser i kontaktimprovisation eller Open Floor 30/1!
Sista anmälningsdatum till dessa tre evenemang är förlängd till nu på tisdag 30/1, så om du inte redan har anmält dig är det dags NU. Detta gäller: 

 • Studiecirkeln Ellinor och Jocke håller för hjälpdansare och blivande kursledare/hjälpdansare under söndagarna 18/2, 25/2, 4/3, 11/3 och 18/3 kl 17-19.30. 
 • Workshop i dansformen kontaktimprovisation med externa kursledaren ElinMaria Andersson lördag 14/4. 3 timmar 350 kr.
 • Workshop i dansformen open floor med externa kursledaren Eileen Murray helgen 21-22/4 kl 10-16. 1000 kr vid tidig anmälan – senast 30/1.

Mer information om dessa externa kursledare på: www.livskraftnord.se/Moving Heart på Facebook samt www.openfloor.org.

Platser kvar på bugg 1, busig bugg och uppvisningträning
Om du missade att anmäla dig till någon av dessa kurser som började 25/1 går det bra att ansluta nu till veckan 1/2.

Dansfest och medlemsmöte
Blir det den 13:e februari på Umeå Folkets Hus. Medlemsmöte kl. 18:30-19:50 och sen dansfest kl. 20:00-22:00. Nytt för i år är att vi slutar med fikabokningen då det både missbrukas och skapar en del administrativ huvudvärk.

Protokoll
Publiceringen av protokoll har släntrat efter lite men nu hittar ni protokoll från styrelsemötena 12/12 och 22/1 på hemsidan och det från medlemsmötet 21/11 är på god väg.

Tips – om du hittat detta mejl i skräpposten kan du spara föreningens mejladress i adressboken så hittar mejlen rätt direkt framöver. 

Dansevenemang i närtid

Föreningens arrangemang
13/2 Medlemsmöte och dansfest
Medlemsmöte kl. 18:30-19:50 med efterföljande dansfest kl. 20-22 på Umeå Folkets Hus. För kommande dansfester se fliken ‘dansfester’.

23/2 Megazone
Gruppen för sociala aktiviteter bjuder in till en spännande kväll med fångarna på fortet på Megazone. Hör av dig för mer info eller hitta den i vår facebookgrupp.

Övriga arrangemang
2-3/2 Vintermara i Härnösand
Den ambitiöse kan dansa hela natten (eller i alla fall kl. 19-03) två dagar i följd. (Detta, mina vänner, är en mara på riktigt!) Fredag till toner av Jannez, Expanders och Shine, lördag spelar Blender, Perikles och Mannerz.

17/2 Dans i Tegs kyrka
Dans i församlingshemmet till VA Big Band kl. 14:00. 
https://tinyurl.com/

Dansprogram på Ersboda Folkets Hus:
http://www.ersbodafolketshus.

Dansprogram.se’s övergripande kalendarium:
https://www.dansprogram.se/

Umeå socialdansförening, genom PR-gruppen 
Mikaela 

Protokoll styrelsemöte 180122

 1. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
  Styrelsen beslutar att välja Ellinor till Ordförande och Joakim till sekreterare.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
  Närvarande: Joakim, Ellinor, Bror, Mikaela, Tomas.
 3. Fastställande av dagordningen.
  Beslut: Fastställd utan ändringar.
 4. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
  Beslut: Mikaela väljs till protokolljusterare.
 5. Föregående medlems- och styrelsemöten.
  Joakim läste igenom föregående styrelseprotokoll. Ellinor läste igenom föregående medlemsmötesprotokoll.
 6. Logotype färger.
  Beslut: Loggan godkänns med gjorda ändringar till mörkare rött och mörkare blått, redaktionella ändringar kommer att göras.
  Beslut: Mikaela får frihet att uppdatera hemsidan för att införliva loggan och dess färger och skapa enhetlighet.
  Beslut: Ramloggan kommer endast att användas vid speciella tillfällen, annars är det den ramlösa loggan som gäller.
 7. Sommarkurser och prova på Gammlia.
  Beslut: Bror och Joakim kollar upp PA-utrustning för användande på bland annat Gammlia, flashmobs och tedans på Väven, det vill säga högtalare med förstärkare, headset med mikrofon och återkommer med prisuppgifter. En lämplig summa att söka efter är 3500:-, vi avvaktar dock köp tills vi vet mer kring vad årets budget kommer att ligga på.
  Beslut: Vi bokar in prova på-dans varannan vecka på Gammlia. Datum på torsdagar: 7 juni, 28 juni, 12 juli, 26 juli, 9 augusti, 23 augusti. I andra hand onsdagar.
  Beslut: Vi avvaktar kring eventuell helgkurs under sommaren, intresseförfrågan ställs till nästa medlemsmöte.
 8. Lokalbokningar – möten och dansfester tid/plats/fika.
  Beslut: Årsmöte + Dansfest20/3 flyttas till Vinterträdgården på Geografigränd 2, medlemmar uppmanas baka till årsmötet.
  Beslut: Ellinor kollar om det går att boka 13/2 för medlemsmöte och dansfest, i andra hand 20/2 eller 27/2.
  Beslut: Vi tar bort fikat på dansfesterna då det innebär för mycket administrativ huvudvärk och missutnyttjas.
 9. Intäkter/kostnader USDF 2017/2018.
  Mikaela informerar om ekonomin. Vi har just nu 38 medlemmar, 16 nya på senaste dansfesten.
 10. Dansfestivalen 2018 budget, schema, uppvisningar. Avtal SV.
  Ellinor informerar om våra uppvisningar och workshops på dansfestivalen 7:e april.
  Ellinor informerar om att det är 10 anmälda till uppvisningsgruppen.
 11. Avtal SV-USDF.
  Ellinor informerar om första utkastet till ett avtal mellan SV och USDF, arbetet med denna fortsätter.
  Beslut: Ellinor ber Malin precisera avtalet efter påpekningar från styrelsen kring exakt vad som gäller för SV:s ekonomihantering på 80:-.
 12. Väven tedans.
  Beslut: Frågan bordläggs.
 13. Studiecirkel hjälpdansare/ledare innehåll/ekonomi.
  Beslut: Styrelsen ger förtroende åt kursledarna att bedöma vilka som är lämpliga att gå kursen, vid behov kan de samråda med styrelsen. Alla deltagarna får ett intyg efter genomförd kurs. Kravet på motprestationen är deltagande som hjälpdansare/hjälpledare på kurs motsvarande 10-20 timmar under 2018.
  Beslut: Avgiften sätts till 1000:-. Deltagarna ges möjlighet att betala kursavgiften om de känner att de inte har möjlighet att uppfylla kravet på motprestation.
 14. Arbetsgrupper – senaste nytt.
  Mikaela informerar om PR-gruppens verksamhet.
  Tomas informerar om aktivitetsgruppens verksamhet.
 15. Externa kursledare och kurser.
  Ellinor informerar om den externa kursen för kontaktimprovisation, hittills finns det 5 intresserade. Sista anmälningsdag är 28:e januari.
  Några har uttryckt intresse för Open Floor.
  Ellinor återkommer kring föranmälningar för båda kurserna.
 16. Facebooksida/grupp – användning.
  Beslut: Alla medlemmar får lägga upp events på den slutna medlemsgruppen. Aktivitetsgruppen lägger upp de event de har ansvaret för.
  Beslut: Den öppna sidan lägger Ellinor upp sina kurser, och delar de vidare till Livskraft Nords sida. Aktivitetsgruppen lägger upp de event de har ansvaret för.
 17. En kort presentation (A6) av USDF.
  Beslut: Bror ber om hjälp av Mikaela, Ellinor och Ove att ta fram brödtext.
 18. Övriga frågor.
  Inga övriga frågor.
 19. Protokoll klart för underskrift.
  Beslut: Direkt efter mötet finns protokollet klart för underskrift.
 20. Nya mötesdatum och mötesförberedelser.
  Beslut: Nästa medlemsmöte preliminärt 13/2 kl.18.30 – 19.50. Andra alternativet är 20/2 eller 27/2
  Beslut: Nästa styrelsemöte preliminärt 19/2. Andra alternativet om inte första alternativet för medlemsmötet fungerar är 28/2 eller 14/3.
 21. Mötets avslutande.
  Mötet avslutas kl. 21.34.

Protokoll styrelsemöte 171212

 1. Öppnande av mötet.
  Ellinor öppnar mötet kl. 19.45.
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
  Ordförande: Ellinor Carlander, Sekreterare: Joakim Mäki

 3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
  Närvarande: Ellinor Carlander, Joakim Mäki, Bror Österholm, Eva Risberg, samt Malin Gruffman från SV.
 1. Fastställande av dagordningen
  Godkänd utan ändringar.
 1. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
  Justerare: Eva Risberg.

 2. Logotyp
  Beslut: Vi godkänner framtagen logga med redaktionella ändringar.

 3. Vårens kursprogram ändringar/tillägg
  Beslut: Godkänt det framtagna kursprogrammet med gjorda ändringen att ta bort Ellinors företagslogga samt redaktionella ändringar.

 4. Lokalbokningar
  Beslut: Medlemsmöten är 18.30 – 19.50 i samband med dansfester. Datum: 13/2 & 22/5.

 5. Medlemsmöten-styrelsemöten innehåll.
  Beslut: Ellinor informerade om beslut fattat på senaste medlemsmötet.
 1. Intäkter/kostnader USDF nu/framåt.
  Ellinor informerade om att vi är cirka 65 medlemmar.

 2. Dansfestivalen 2018 budget och innehåll. Avtal SV.
  Beslut: Styrelsen godkänner SVs avtal med Dansfestivalen med en insats på 1000:- från USDF.

 3. Avtal SV-USDF
  Beslut: Malin ska ta fram ett utkast till nuvarande överenskommelse mellan USDF och SV. Styrelsen ska ta fram ett avtalsförslag till beslut till årsmötet.
  Beslut: Ellinor ska ta fram en arbetsbeskrivning för de nuvarande arbetsuppgifterna hon har i föreningen när det gäller kursverksamhet.

 4. Mässa januari universitetet. Väven tedans.
  Beslut: Styrelsen beslutar att inte delta på Välkomstmässan 25 januari p.g.a. inga ledigheter.
  Beslut: Styrelsen beslutar att Bror ska kolla möjligheten för föreningen och enskilda medlemmar att delta på Väven tedans i februari/mars.
 1. Studiecirkel hjälpdansare/ledare innehåll/ekonomi
  Beslut: Godkänt att starta en hjälpledarutbildning 5 x 3 studietimmar i februari/mars och att Joakim & Ellinor får 150:- per ledare, timme plus sociala avgifter. Slutsumman blir cirka 6000-7000:-. SV erhåller kurslokal. Vi förväntas oss som motprestation att deltagarna är hjälpledare/hjälpdansare på två eller fler kurser under det närmsta året från när de gått utbildningen.

 2. Arbetsgrupper – information från möten.
  Aktivitetsgruppen informerar om att de har nästa möte den 18 december kl. 18.00 på Gräddvägen 15A.
  Beslut: Vi föreslår Sociala gruppen att skapa aktivitet i samband med medlemsmötet 13/2.

 3. Externa kursledare och kurser.
  Ellinor informerar om beslut från senaste medlemsmötet kring open floor 21-22 april.
  Beslut: Kontaktimprovisation och open floor ska det finnas minst 5 föranmälda från föreningen internt för att gå ut officiellt med kursanmälan för utomstående. Minst 10 deltagare vid sista anmälningsdatum för att genomföra kurs. Ellinor kontaktar ledare för sista anmälningsdatum.

 4. Facebooksida/grupp – ansvarig
  Beslut: Tomas Rutfors högsta ansvaret för Facebook-sidan/gruppen.

 5. En kort presentation (A6) av USDF (Ove Schedin)
  Beslut: Styrelsen delegerar till Bror att ta fram ett flygblad att använda vid offentliga tillställningar. Bror uppmanas fråga PR-gruppen om de är villiga att ta fram en kort text, om inte får Bror ta fram ett förslag på egen hand. Ellinor är bollplank.
 1. Övriga frågor
  Beslut: Nya punkter på framtida dagordningar som återkommande punkter;: Föregående medlems och styrelseprotokoll på styrelsemöten. Tidigare medlemsprotokoll samt styrelsen informerar på medlemsmöten.
 1. Nästa möte
  Beslut: Måndag 22/1 kl. 18.00 hos Ellinor.

 2. Mötet avslutas
  Mötet avslutat kl. 21.18.

 

Nyhetsbrev 171219

Kursprogram för våren 2018
Finns nu upplagt på hemsidan under fliken danskurser. Första kursstart 25/1.

Facebook
Numera finns föreningen på Facebook – du kan hitta oss både som sida med information och evenemang samt bli medlem i gruppen för lite mer direkta kontaktmöjligheter med andra medlemmar.

Studiecirkel för hjälpdansare och blivande kursledare/hjälpdansare
Välkommen att delta och få kunskap om hur du lär ut bugg 1-2 och grunder i foxtrot! Ellinor och Jocke håller en studiecirkel för hjälpdansare och blivande kursledare/hjälpledare. Som motprestation vill vi att du är med och hjälpdansar eller är hjälpledare på 1-2 kurser under år 2018 alt. betalar en viss summa. Anmäl ditt intresse senast 28/1 via mail till ellinor@ellinorcarlander.se eller ring 073-576 92 49 för mer information. Söndagarna 18/2, 25/2, 4/3, 11/3 och 18/3 kl 17-19.30

21-22/4 Open Floor
I open floor blir du medveten om din andning, din tyngdpunkt, att centrera dig, öppna upp, dansa litet och stort. Du är närvarande, koncentrerad och rör dig naturligt som det faller sig. Du växlar mellan att dansa själv, i par och i grupp. Du hittar ditt uttryck, dina dansrörelser och inspireras av/samspelar med andra. Dansen är balanserande och läkande. Du får lättare att föra, följa och musikanpassa din dans. Kursledare Eileen Murray, sjuksköterska och utbildad Open Floorlärare. 21-22/4 kl 10-16. 1000 kr vid tidig anmälan, senast 28/1.

14/4 Kontaktimprovisation
Lekfull och interaktiv workshop där du lär dig grunder i dansformen kontaktimprovisation. Vi improviserar rörelse genom kontaktpunkten mellan en eller flera dansare. Du får verktyg för improviserat samspel och får både leda och bli ledd. Genom att hitta vår egen tyngdpunkt skapar vi balans först i  oss själva och sedan tillsammans med en partner.Vi lär oss att läsa andras rörelse och utvecklar vårt eget rörelsespråk. Kursen är öppen för alla som vill dansa och ha kul, utmana och utforska den egna kreativiteten! Ingen förkunskap behövs! ElinMaria Andersson är verksam som Community Danskonstnär. Hon undervisar bl.a. i kontaktimprovisation, improvisation, dans i naturen och i vatten! Lördag 14/4. 3 timmar 350 kr.

Mer information om dessa externa kursledare på: www.livskraftnord.se/images/dansutbildning.pdfMoving Heart på Facebook samt www.openfloor.org.

Dansevenemang i närtid

Föreningens arrangemang
13/1 Samåkning till Vinterdans på Sommarhemmet i Domsjö
På Sommarhemmet i Domsjö utanför Övik arrangerar IOGT något i stil med våra egna dansfester – dit tänkte några av oss samåka.

18/1 Dansfest
Årets första dansfest! kl. 20-22, Umeå Folkets Hus. Förboka fika senast 12/1 på hemsidan.

Övriga arrangemang
5/1 Hela huset gungar
Fira in det nya året med Hela huset gungar på Umeå Folkets Hus. Dans till Expanders, Blender och Jannez, två coverband i Pub Freja och DJ på TC kl. 22-02. Insläpp enbart entré från kl 20.30. Entré 310kr. Middagspaket finns.

16/1 Seniordans på 76:an 
(I stort sett) första tisdagen i varje månad, kl. 18-20. Storgatan 76.
Datum: 16/1, 6/2, 6/3, 3/4, 1/5

11/1 Galaxarna – seniordans på Ersboda Folkets Hus
Se annons i VK. (I stort sett) varje torsdag kl. 13-16.

Dansprogram på Ersboda Folkets Hus:
http://www.ersbodafolketshus.se/index.php?content=2&subcontent=1

Dansprogram.se’s övergripande kalendarium:
https://www.dansprogram.se/calendar.php
God Jul och Gott Nytt år!                                      

önskar

Umeå socialdansförening, genom PR-gruppen 
Mikaela och Ove 

Nyhetsbrev 171107

Ärade medlemmar, blivande medlemmar och annat oknytt!

Hipp hipp hurra för oss!
Föreningen har nu fyllt hela 61 medlemmar 🙂

Spellistor till dansfester
På vår hemsida kan du nu bidra med tycke och tankar om musiken som spelas på våra dansfester – kommentera och önska under fliken ‘Spellistor’ uppe i menyn.
Du kan också lyssna på senaste spellistan: >> Spellista 171003

Protokoll
Du kan ta del av protokollen från både medlemsmöten och styrelsemöten (och årsmöten för den delen) på hemsidan. Protokollen hittar du i arkivet i högerspalten på sidan.

Dansevenemang i närtid

Föreningens arrangemang
21/11 Medlemsmöte och dansfest
Medlemsmöte kl. 18:30-19:30 och sen dansar vi loss på höstens fjärde dansfest 19:30-22, Umeå Folkets Hus. Förboka fika senast 15/11 på hemsidan. Inför medlemsmötet kommer separat kallelse med dagordning.

14/12 Dansfest
Årets sista dansfest: kl. 20-22, Umeå Folkets Hus. Förboka fika senast 10/12 på hemsidan.

15/12 Afterwork och dans till Expanders
Inför dans till Expanders kan den som vill värma upp med After work på Ersboda Folkets Hus. Buffe och liveunderhållning av Blues Corporation, 120 kr (dans ej inkluderat). Aktivitetsgruppen har förbokat bord med begränsade platser. Reservation är bindande och först till kvarn gäller! Boka din plats på mejl till usdf.social@gmail.com

24-26/1 Cinderella
Dans till Drifters, Donnez, Blender, Perikles, Thor Görans, Jonez, Matz Bladhs, Titanix och Larz Kristerz under två kvällar ombord på Cinderella!
Aktivitetsgruppen har förbokat 10 platser – ange Umeå socialdansförening när du anmäler dig till Lind Tours för att ta del av förbokningen. Pris 1400 kr inkl. buss Umeå-Sthlm tur och retur, två övernattningar i delad fönsterhytt, en middagsbuffé och två frukostbuffé. Föranmäl intresse till på mejl till usdf.social@gmail.com.
http://lindtour.se/cinderella-

Övriga arrangemang
Dansprogram på Ersboda Folkets Hus:
http://www.ersbodafolketshus.

Dansprogram.se’s övergripande kalendarium:
https://www.dansprogram.se/

Vi ses på medlemsmötet och dansfesten den 21/11!
Umeå socialdansförening, genom PR-gruppen