Dansfest och gemensam utgång

Det händer mycket spännande denna vecka.

Imorgon torsdag är det först kuravslutning för Bugg 2 & 4 och sen terminens sista dansfest.

Alla är välkomna!

40:- för icke medlemmar.

Sen på fredag är det dags för gemensam utgång på Ersboda Folkets Hus då det är terminsavslutning med Nonstopdans tillsammans med Expanders & Highlights, kl. 20.00 – 01.00. Vi samlas vid garderoben 19.45.

Kursändringar

Bugg och Foxtrot 1 kursen som skulle börja den 2:a april har flyttats till den 9:e april för att ge möjlighet till fler deltagare att anmäla sig.

Kursavslutningen och Dansfesten som ska vara den 2:a maj är flyttat till den 9:e maj, då Skärtorsdag infaller under kursens gång och då är det inget kurstillfälle.

Påminnelse om att anmäla sig till Bugg 3 Helgkurs samt Bugg & Foxtrot 1

Datum för kurs: 6-7 april.

Vi finslipar teknik, danssteg och förning/att följa samt musikanpassning. Du lär in fler turer och stegvariationer, att kunna kombinera flera turer i rad, variera dansstegen, samspela bra med din danspartner samt skapa en tydlig dansriktning och få ett bra flyt på buggturerna. Du lär dig kickar och twistar. Du lär dig att enkelt hantera olika dansriktningar samt stegvariationer. Fler turer i slingor lärs ut anpassat efter varje grupps behov och önskemål. Olika twistturer framåt lärs ut samt extra långsamma snurrar. Tempot på musiken ökar. Ibland övar vi till lugnare låtar. Du får tydlig feedback på dina buggturer och danssteg.

Vi dansar riksbugg. Det är en social bugg som är användbar både på fester och på uteställen. I slutet av kursen erbjuds du att delta och dansa på en gemensam dansfest och även att gå ut på dans tillsammans (entréavgifter tillkommer). Från 14 år.

Kursledare 
Joakim Mäki och Ellinor Carlander. Läs mer om dem här!

Förkunskap
Bugg 1 + bugg 2.

Anmälan med eller utan partner 
Du kan anmäla dig med eller utan danspartner. Vi har med extra hjälpdansare med på kursen för att få jämna par. Vissa gånger när vi får in många singelanmälda kan vi inte ta emot alla anmälningar. I sådant fall hör vi av oss till dig efter din anmälan.

Rabatter – OBS! Måste anges vid anmälan för att gälla!
Medlem i Umeå socialdansförening eller Sporren = 10 %, FAR-patient = 10 %. Volvoanställd, grupp (min 4 pers) eller kursrepetition = 20 %. Max 20 % rabatt totalt/kurs.

Frågor
Gällande anmälan och faktura: umea@sv.se, 090-12 55 85

*********************************

BUGG OCH FOXTROT NYBÖRJARKURS

Datum för kursstart: 2 april.

Du lär dig enkla bugg- och foxtrotturer samt dansar till pop, rock- och dansbandsmusik. Det är en social bugg och foxtrot som är användbar både på fester och ute på lokal. Vi tar gärna emot anmälningar även om du inte anmäler dig med en partner, men vi ger dig plats i kursen allt eftersom det blir jämna par. Ha kul tillsammans och få motion på köpet!

OBS! Ange vid anmälan om du anmäler dig med partner eller utan partner.

INNEHÅLL OCH MÅL

Du lär dig grundsteg, turer, och teknik för att klara av grunderna i riksbugg och foxtrot. Du får också veta vad som gäller när man dansar ute på lokal. De som vill går i slutet av kursen ut gemensamt på en danslokal och provar sina färdigheter.

UPPLÄGG

Vi dansar bugg och foxtrot. Teori och praktik varvas hela tiden. Du får lära dig grundsteg och ett antal turer, anpassat efter varje grupps behov och önskemål. Du lär dig kroppshållning, dansfattning samt viss teori och teknik för att klara av grunderna i riksbugg och foxtrot. Du lär dig att föra eller följa. Musiken är dansanpassad, i ett något lugnare tempo till en början och snabbare allt eftersom i buggen, lugnare så småningom i foxtroten. I en kurs med både bugg och foxtrot dansar vi bugg ca 2/3 av tiden och foxtrot ca 1/3 av tiden. Du får tydlig feedback på dina buggturer och danssteg.

KURSLEDARE

Joakim Mäki och Helen Ruth. Läs mer om kursledarna här!

Anmälan med eller utan partner 
Du kan anmäla dig med eller utan danspartner. Vi har med extra hjälpdansare med på kursen för att få jämna par. Vissa gånger när vi får in många singelanmälda kan vi inte ta emot alla anmälningar. I sådant fall hör vi av oss till dig efter din anmälan.

Rabatter – OBS! Måste anges vid anmälan för att gälla!
Medlem i Umeå socialdansförening eller Sporren = 10 %, FAR-patient = 10 %. Volvoanställd, grupp (min 4 pers) eller kursrepetition = 20 %. Max 20 % rabatt totalt/kurs.

Frågor
Gällande anmälan och faktura: umea@sv.se, 090-12 55 85

 

Årsmöte & Dansfest

Hej alla medlemmar och dansintresserade!

Påminnelse och information inför årsmötet tisdag 26/3 kl 18.30-20 och dansfesten efteråt kl 20-22 på Umeå Folkets Hus.

Meddela om du vill vara med i styrelsen, eller om/vem du vill nominera som ordförande, sekreterare, kassör, ordinarie styrelseledamot eller suppleant. Vi söker framför allt ordförande och kassör.

Det går också att anmäla intresse/nominera till posterna som revisor och valberedare.

Kontakta valberedningen: Ola Granström och Leif Luthman på 0760 – 40 02 26.

Vill du veta vad styrelsearbetet innebär, så kontakta Ellinor på 073-576 92 49.

OBS! Veckans torsdagskurser flyttade till söndag!!!

OBS!!!

På grund av dubbelbokning igen på Umeå Folkets Hus så är veckans kurs flyttade till söndag den 3/2.

Kl. 14.00 – 15.00 Bugg 1
Kl. 15.00 – 16.00 Fri träning
Kl. 16.00 – 17.00 Bugg 3
Kl. 17.00 – 18.00 Joakim och Helen kommer att finnas på plats och träna så det finns möjlighet att dansa till deras musik.

Protokoll medlemsmöte 170815

1. Ellinor öppnar mötet kl. 18.48.

2. Medlemsmötet beslutar att välja till mötesordförande: Ellinor Carlander och sekreterare: Joakim Mäki.

3. Mötet beslutar att fastställa röstlängden med 15 personer närvarande.

4. Mötet beslutar att fastställa dagordningen utan ändringar.

5. Mötet beslutar att till justerare välja: Tomas Rutfors.

6. Logotyp:
De tre varianterna kring föreningens logotyp visas upp.

Medlemsmötet beslutar att gå på styrelsens förslag att Bror fortsätter utveckla sitt vimpelförslag, medlemsmötet ger även styrelsen i uppdrag att tillsammans med Bror skapa ett slutgiltigt förslag som sen styrelsen får ta ställning till och rätt att fatta beslut för att sen informera medlemsmötet om beslutet.

Medlemsmötet beslutar även att ge Bror i uppdrag att ta fram ett förslag i svartvitt och färg med förkortningen USDF att användas vid sammanhang då mindre logotyp krävs.

7. Dansfester – tisdagar:
Dansfestgruppen informerar om tisdagsdansfest och medlemsmöte innan 3/10 och 21/11. Medlemsmötet är 18-19.30, sen är det dansfest 19.30-22.00.

Medlemsmötet beslutar med aklamation att medlemmar får betala 0:-, icke-medlemmar får betala 40:- för alla dansfesterna.

Medlemsmötet beslutar att festgruppen får ansvaret för tisdagarnas dansfester.

Medemsmötet beslutar att under hösten ha medlemsmöten före tisdagarnas dansfester och sen utvärdera hur det fungerade.

8. Arbetsgrupper:
Sammankallande för de olika grupperna informerar och frågar om det finns intresserade till de olika arbetsgrupperna. Eva Boström-Rådström anmäler sig som hjälpdansare och går med i socialgruppen. Anki Tegström går med i socialgruppen.

9. Utskick:
Mikaela informerar att alla protokoll och utskick kommer upp på hemsidan, samt att hemsidan är under uppbyggnad och hur den fungerar.

10. Hemsida, facebook, annonser:
Mikaela informerar om att föreningen ska starta en facebookgrupp, som vi dock avvaktar med tills vi har en fastställd logga. Mest gratisannonser i Umeå tidning och alltomvasterbotten.se, visitumea.se

11. Kostnader:
Ellinor informerar om olika kostnader som uppkommer för föreningen, medlemsmötet beslutar att godkänna de löpande kostnader som är relaterade till verksamheten.

Medlemsmötet beslutar att ge Ellinor i uppdrag att prata med UFH kring fakturering.

Ellinor ger intresseförfrågan kring priser på t-shirts. 7 personer anmäler sig som intresserade för en kostnad på 100:- såväl som för 200:-.

12. Bidrag/samarbete SV kurser:
Medlemsmötet beslutar att ge arbetsgrupperna i uppdrag att söka olika bidrag eller starta studiecirklar för att utveckla sig själva och sin verksamhet.

13. Medlemsavgift:
Ellinor informerar om att medlemsavgiften för 2017 är 150:- och att årsmötet rekommenderar nästa års årsmöte att fastställa medlemsavgiften för 2018 till 200:-.

Medlemsmötet beslutar att till nästa årsmöte ha en punkt kring olika rabatter, exempelvis familjerabatter.

Medlemsmötet beslutar att det är upp till kassören att bestämma över medlemsmatrixens upplägg.

14. Media, pressreleaser:
Medlemsmötet beslutar att gå på styrelsens förslag att göra en pressrelease inför första dansfesten 7/9-17.

15. Socialt företag:
Ellinor Carlander och Ritva Alalantela återkommer med mer information.

16. Övriga frågor:
Medlemsmötet beslutar att ge PR-gruppen i uppgift att ta fram ett ännu tydligare syfte och mål (gärna hälsobetonat och inkluderar nybörjare) med föreningen och en slogan.

17. Nya mötesdatum:
3 oktober och 21 november kl. 18-19.30 på Umeå Folkets Hus.

18. Mötets avslutande:
Ellinor avslutar mötet kl 20.33.