Protokoll styrelsemöte 180122

 1. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
  Styrelsen beslutar att välja Ellinor till Ordförande och Joakim till sekreterare.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
  Närvarande: Joakim, Ellinor, Bror, Mikaela, Tomas.
 3. Fastställande av dagordningen.
  Beslut: Fastställd utan ändringar.
 4. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
  Beslut: Mikaela väljs till protokolljusterare.
 5. Föregående medlems- och styrelsemöten.
  Joakim läste igenom föregående styrelseprotokoll. Ellinor läste igenom föregående medlemsmötesprotokoll.
 6. Logotype färger.
  Beslut: Loggan godkänns med gjorda ändringar till mörkare rött och mörkare blått, redaktionella ändringar kommer att göras.
  Beslut: Mikaela får frihet att uppdatera hemsidan för att införliva loggan och dess färger och skapa enhetlighet.
  Beslut: Ramloggan kommer endast att användas vid speciella tillfällen, annars är det den ramlösa loggan som gäller.
 7. Sommarkurser och prova på Gammlia.
  Beslut: Bror och Joakim kollar upp PA-utrustning för användande på bland annat Gammlia, flashmobs och tedans på Väven, det vill säga högtalare med förstärkare, headset med mikrofon och återkommer med prisuppgifter. En lämplig summa att söka efter är 3500:-, vi avvaktar dock köp tills vi vet mer kring vad årets budget kommer att ligga på.
  Beslut: Vi bokar in prova på-dans varannan vecka på Gammlia. Datum på torsdagar: 7 juni, 28 juni, 12 juli, 26 juli, 9 augusti, 23 augusti. I andra hand onsdagar.
  Beslut: Vi avvaktar kring eventuell helgkurs under sommaren, intresseförfrågan ställs till nästa medlemsmöte.
 8. Lokalbokningar – möten och dansfester tid/plats/fika.
  Beslut: Årsmöte + Dansfest20/3 flyttas till Vinterträdgården på Geografigränd 2, medlemmar uppmanas baka till årsmötet.
  Beslut: Ellinor kollar om det går att boka 13/2 för medlemsmöte och dansfest, i andra hand 20/2 eller 27/2.
  Beslut: Vi tar bort fikat på dansfesterna då det innebär för mycket administrativ huvudvärk och missutnyttjas.
 9. Intäkter/kostnader USDF 2017/2018.
  Mikaela informerar om ekonomin. Vi har just nu 38 medlemmar, 16 nya på senaste dansfesten.
 10. Dansfestivalen 2018 budget, schema, uppvisningar. Avtal SV.
  Ellinor informerar om våra uppvisningar och workshops på dansfestivalen 7:e april.
  Ellinor informerar om att det är 10 anmälda till uppvisningsgruppen.
 11. Avtal SV-USDF.
  Ellinor informerar om första utkastet till ett avtal mellan SV och USDF, arbetet med denna fortsätter.
  Beslut: Ellinor ber Malin precisera avtalet efter påpekningar från styrelsen kring exakt vad som gäller för SV:s ekonomihantering på 80:-.
 12. Väven tedans.
  Beslut: Frågan bordläggs.
 13. Studiecirkel hjälpdansare/ledare innehåll/ekonomi.
  Beslut: Styrelsen ger förtroende åt kursledarna att bedöma vilka som är lämpliga att gå kursen, vid behov kan de samråda med styrelsen. Alla deltagarna får ett intyg efter genomförd kurs. Kravet på motprestationen är deltagande som hjälpdansare/hjälpledare på kurs motsvarande 10-20 timmar under 2018.
  Beslut: Avgiften sätts till 1000:-. Deltagarna ges möjlighet att betala kursavgiften om de känner att de inte har möjlighet att uppfylla kravet på motprestation.
 14. Arbetsgrupper – senaste nytt.
  Mikaela informerar om PR-gruppens verksamhet.
  Tomas informerar om aktivitetsgruppens verksamhet.
 15. Externa kursledare och kurser.
  Ellinor informerar om den externa kursen för kontaktimprovisation, hittills finns det 5 intresserade. Sista anmälningsdag är 28:e januari.
  Några har uttryckt intresse för Open Floor.
  Ellinor återkommer kring föranmälningar för båda kurserna.
 16. Facebooksida/grupp – användning.
  Beslut: Alla medlemmar får lägga upp events på den slutna medlemsgruppen. Aktivitetsgruppen lägger upp de event de har ansvaret för.
  Beslut: Den öppna sidan lägger Ellinor upp sina kurser, och delar de vidare till Livskraft Nords sida. Aktivitetsgruppen lägger upp de event de har ansvaret för.
 17. En kort presentation (A6) av USDF.
  Beslut: Bror ber om hjälp av Mikaela, Ellinor och Ove att ta fram brödtext.
 18. Övriga frågor.
  Inga övriga frågor.
 19. Protokoll klart för underskrift.
  Beslut: Direkt efter mötet finns protokollet klart för underskrift.
 20. Nya mötesdatum och mötesförberedelser.
  Beslut: Nästa medlemsmöte preliminärt 13/2 kl.18.30 – 19.50. Andra alternativet är 20/2 eller 27/2
  Beslut: Nästa styrelsemöte preliminärt 19/2. Andra alternativet om inte första alternativet för medlemsmötet fungerar är 28/2 eller 14/3.
 21. Mötets avslutande.
  Mötet avslutas kl. 21.34.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s