Protokoll styrelsemöte 171212

 1. Öppnande av mötet.
  Ellinor öppnar mötet kl. 19.45.
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
  Ordförande: Ellinor Carlander, Sekreterare: Joakim Mäki

 3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
  Närvarande: Ellinor Carlander, Joakim Mäki, Bror Österholm, Eva Risberg, samt Malin Gruffman från SV.
 1. Fastställande av dagordningen
  Godkänd utan ändringar.
 1. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
  Justerare: Eva Risberg.

 2. Logotyp
  Beslut: Vi godkänner framtagen logga med redaktionella ändringar.

 3. Vårens kursprogram ändringar/tillägg
  Beslut: Godkänt det framtagna kursprogrammet med gjorda ändringen att ta bort Ellinors företagslogga samt redaktionella ändringar.

 4. Lokalbokningar
  Beslut: Medlemsmöten är 18.30 – 19.50 i samband med dansfester. Datum: 13/2 & 22/5.

 5. Medlemsmöten-styrelsemöten innehåll.
  Beslut: Ellinor informerade om beslut fattat på senaste medlemsmötet.
 1. Intäkter/kostnader USDF nu/framåt.
  Ellinor informerade om att vi är cirka 65 medlemmar.

 2. Dansfestivalen 2018 budget och innehåll. Avtal SV.
  Beslut: Styrelsen godkänner SVs avtal med Dansfestivalen med en insats på 1000:- från USDF.

 3. Avtal SV-USDF
  Beslut: Malin ska ta fram ett utkast till nuvarande överenskommelse mellan USDF och SV. Styrelsen ska ta fram ett avtalsförslag till beslut till årsmötet.
  Beslut: Ellinor ska ta fram en arbetsbeskrivning för de nuvarande arbetsuppgifterna hon har i föreningen när det gäller kursverksamhet.

 4. Mässa januari universitetet. Väven tedans.
  Beslut: Styrelsen beslutar att inte delta på Välkomstmässan 25 januari p.g.a. inga ledigheter.
  Beslut: Styrelsen beslutar att Bror ska kolla möjligheten för föreningen och enskilda medlemmar att delta på Väven tedans i februari/mars.
 1. Studiecirkel hjälpdansare/ledare innehåll/ekonomi
  Beslut: Godkänt att starta en hjälpledarutbildning 5 x 3 studietimmar i februari/mars och att Joakim & Ellinor får 150:- per ledare, timme plus sociala avgifter. Slutsumman blir cirka 6000-7000:-. SV erhåller kurslokal. Vi förväntas oss som motprestation att deltagarna är hjälpledare/hjälpdansare på två eller fler kurser under det närmsta året från när de gått utbildningen.

 2. Arbetsgrupper – information från möten.
  Aktivitetsgruppen informerar om att de har nästa möte den 18 december kl. 18.00 på Gräddvägen 15A.
  Beslut: Vi föreslår Sociala gruppen att skapa aktivitet i samband med medlemsmötet 13/2.

 3. Externa kursledare och kurser.
  Ellinor informerar om beslut från senaste medlemsmötet kring open floor 21-22 april.
  Beslut: Kontaktimprovisation och open floor ska det finnas minst 5 föranmälda från föreningen internt för att gå ut officiellt med kursanmälan för utomstående. Minst 10 deltagare vid sista anmälningsdatum för att genomföra kurs. Ellinor kontaktar ledare för sista anmälningsdatum.

 4. Facebooksida/grupp – ansvarig
  Beslut: Tomas Rutfors högsta ansvaret för Facebook-sidan/gruppen.

 5. En kort presentation (A6) av USDF (Ove Schedin)
  Beslut: Styrelsen delegerar till Bror att ta fram ett flygblad att använda vid offentliga tillställningar. Bror uppmanas fråga PR-gruppen om de är villiga att ta fram en kort text, om inte får Bror ta fram ett förslag på egen hand. Ellinor är bollplank.
 1. Övriga frågor
  Beslut: Nya punkter på framtida dagordningar som återkommande punkter;: Föregående medlems och styrelseprotokoll på styrelsemöten. Tidigare medlemsprotokoll samt styrelsen informerar på medlemsmöten.
 1. Nästa möte
  Beslut: Måndag 22/1 kl. 18.00 hos Ellinor.

 2. Mötet avslutas
  Mötet avslutat kl. 21.18.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s