Protokoll styrelsemöte 170913

1. Öppnande av mötet.

Ellinor förklarar mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.

Ellinor väljs till mötesordförande och Joakim till mötessekreterare.

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Närvarande på mötet är Ellinor Carlander, Joakim Mäki och Mikaela Wärnsberg

4. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs utan ändringar.

5. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.

Mikaela Wärnsberg väljs till protokolljusterare.

6. Logotype. Brors uppdaterade förslag.

Mötet beslutar att bordlägga frågan då förslag inte är färdigställt än.

7. Dansfester upplägg, inkomster mm. Musik (ändra på slutet 2 lugna och 2 snabba).

Mikaela informerar om att det var 40 deltagare på senaste dansfesten, 20 föranmälda, 20/20 medlemmar/ickemedlemmar, samt 7 stycken som blev medlemmar under dansfesten.

Styrelsen beslutar att uppmana alla som betalar medlemskap att skriva namn och epost vid betalning.

Styrelsen beslutar att uppmana dansfestgruppen att utse ansvarig för kassa under alla dansfester, samt sitta 30 minuter och ta uppgifter på alla deltagare.

8. Budget. Inkomster (medlemskap). Kostnader. Stim, Spotify, datorer, musik, affischer, kursprogram, T-shirts, visitkort. Pengar från Dansens Hus i Umeå.

Styrelsen föreslår medlemsmötet att 250:- per kurstillfälle kan SV betala på kommande fakturor, vilket blir cirka 15-20 tillfällen under hösten 2017.

Styrelsen beslutar att förslå medlemsmötet att om det är 25 deltagare eller fler i genomsnitt vid varje tillfälle då lokal är hyrd för kurs, då betalar kursansvarige inte bara lokalhyran utan även en summa motsvarande lokalhyran till föreningen för marknadsföringshjälp med mera.

Styrelsen beslutar prioritera inköp av headset till föreningen och till våren ljudutrustning.

9. PR. Välkomstmässor delta universitetet? Dansfestivalen max belopp och insats?

Styrelsen beslutar att ta upp frågan om deltagande på framtida Välkomstmässor på nästa medlemsmöte den 3/10-17.

Styrelsen beslutar att rekommendera medlemsmötet att när det gäller Dansfestivalen så ska pengarna från Dansens Hus i Umeå öronmärkas för Dansfestivalen +1000:- från föreningen vid behov. Detta är en återkommande buffert för dansfestivalen och liknande arrangemang.

10. Redovisning och nya mötesdatum arbetsgrupperna.

De olika grupperna rapporterar om sin verksamhet:

Hjälpdansargruppen: Funderar på att starta studiecirkel, samt utbildning av ledare. Tanken är att de även ska använda doodle för att underlätta för hjälpdansarna. De ska även försöka få fler kvinnor att vilja bli förare. Ska även fundera på koreografi kring uppvisningar. De har nästa möte 27/9 kl. 20.00. Gruppen byter även namn till Hjälpdansare/utveckling.

Dansfestgruppen: Ellinor ber gruppen fundera på kring föranmälningar. Det är ofta så många fler tjejer på dansfesterna, hur bör vi tänka för att lösa detta?

Socialgruppen: Joakim kollar med socialgruppen om samåkning till Rotanmaran.

Styrelsen uppmanar medlemsmötet att låta alla presentera sig på medlemsmötet och berätta en ny sak varje gång.

Styrelsen beslutar om en ny policy att medlemsprotokoll läggs upp på hemsidan.

11. Utskick. Av protokoll, nyheter, pressrelease och effekt. Hittills, kommande.

Ellinor och Mikaela skrev en pressrelease efter tips av Ingrid Marklund. Den var väldigt lyckad, vi var med i P4 och VK. Det gjordes även telefonsamtal till media.

12. Starta studiecirklar. Bidrag/samarbete SV: kurser

Styrelsen beslutar att i varje arbetsgrupp ska ta upp frågan om att starta studiecirkel.

13. Hemsida, Facebook, annonser. Byta namn till Umeå socialdansförening.

Styrelsen beslutar att avvakta att byta namn på sociala medier tills vi fått vår logotyp och tagit snygga dansbilder.

Styrelsen beslutar att medlemsmöten och dansfester ska annonseras med rubrik i två olika annonser: Dansfest & Medlemsmöte.

14. Socialt företag.

Ellinor informerar om att det inte är aktuellt under överskådlig framtid.

Mikaela informerar om mejl från Överklintens Folkets Hus om samarbete. Vi vill ha mer praktisk information inom en vecka, ta upp detta på medlemsmötet.

14. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

15. Nya mötesdatum och mötesförberedelser.

Nästa styrelsemöte är 23/10 kl. 18.00 hos Mikaela

Andra alternativet: 16/10 kl. 18.00

16. Mötets avslutande.

Ellinor avslutar mötet.