Styrelsen

Vilka är det som sitter i styrelsen?

På årsmötet samt efterföljande styrelsemöte den 13:e juni 2017 valdes följande styrelsemedlemmar:

  • Ordförande: Ellinor Carlander
  • Sekreterare: Joakim Mäki
  • Kassör: Mikaela Wärnsberg
  • Ordinarie styrelsemedlemmar: Bror Österholm och Tomas Rutfors
  • Suppleanter: Eva Risberg och Johnny Backlund
  • Revisor: Christine Lövtrup
  • Valberedare: Leif Luthman och Ola Granström

Val av styrelse för 2018 kommer hållas i början av året. Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller har du några förslag? Hör av dig!